Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Chrudim & lidé

Datum: Pondělí 29. února 2016
Místo: Divadlo Karla Pippicha

FOTOKLUB CHRUDIM  • Chrudim a lidé

Své snímky mohou zájemci zaslat, nebo osobně předat do pondělí 7. března na adresu Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim. 

Kontakt - tel: 774 812 876, 777 020 937, fotoklub.chrudim@tiscali.cz

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 10. března v 17 hodin ve vestibulu Divadla Karla Pippicha. 

Nesoutěžní výstava fotografií spojená s udělováním grantu s tematikou našeho města a života v něm.

Fotografie pro výstavu, barevné i černobílé, minimálního formátu 13x18 cm, musí být označené na zadní straně jménem, adresou autora a názvem snímku.

Autor, ucházející se o udělení grantu, musí navíc splnit tyto parametry: předat soubor min. 5 kusů snímků, každý o formátu min. 20 x 30 cm (případně odvozenin při zachování min. rozměru kratší strany). Seriál s max. 5 kusy fotografií se posuzuje jako jeden snímek. Pořadatel si vyhrazuje právo vyjmout z výstavního formátu fotografie, které překračují etické a estetické hranice.

Nezávislá komise vybere z vystavujících zájemců autora, který obdrží pro rok 2016 od města finanční grant 10 000 Kč. Tento autor do konce roku 2016 dodá městu 20 svých fotografií, s libovolnou tematikou, o formátu min. 20x30 cm. Je opět zavedena kategorie pro autory do 21 let (včetně). Velikost nejméně 5 ks snímků je požadována min. 13x18 cm. Vybraný autor obdrží cenu města ve výši 2100 Kč.

Fotografie kategorie do 21 let budou na zadní straně označeny shodně s výše uvedenými požadavky a doplněny číslem „21“ za jménem autora. Město si vyhrazuje právo použít snímky oceněných autorů pro případnou propagaci města.

Výstava trvá do úterý 29. března.