Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Trendy současného loutkového divadla

přednáška
Datum: Pátek 3. června 2016
Místo: Divadlo Karla Pippicha

Přednášky a workshopy pro loutkáře

Vzdělávací cyklus otevřených přednášek o loutkovém divadle je určený všem, kteří se chtějí seznámit s jeho historickou i současnou podobou. Hlavním cílem cyklu je hledání a objevování nových možností loutkového divadla jako jedné z alternativ současného moderního umění.

Cyklus přednášek historie a praxe loutkového divadla je pořádán Spolkem pro vydávání časopisu Loutkář ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA a s podporou Státního fondu kultury ČR.

TRENDY SOUČASNÉHO LOUTKOVÉHO DIVADLA

Přednáška  se  pokusí  objasnit,  co  znamená  termín „alternativní  divadlo“,  jaký  je  jeho  vztah  k  loutkovému  divadlu  a  nastínit,  jak  se  loutkový  svět  postupně proměňoval  od  poloviny  20.  století.  Jaké  trendy  jsou patrné  dnes,  doloží  ukázky  prací  nejinspirativnějších loutkářů  českých  i  zahraničních. 

Přednáší: Kateřina Lešková Dolenská.