Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Biblické příběhy

přednáška
Datum: Úterý 15. března 2016 v 17:00 hodin
Místo: Muzeum barokních soch - kinosál

Rezervace vstupenek v Divadle Karla Pippicha, tel. 603881003, PO-ČT 14–18, PÁ 14–17 h nebo v Turistickém informačním centru Chrudim, tel. 773993333, PO-PÁ 8-12, 12:30-16, SO 8-12.

„ MALOVÁNO NA FASÁDĚ - TESÁNO DO KAMENE “

Přednáškový cyklus doc. Pavla Panocha, Ph.D.

Ambicí přednáškového cyklu je zpřístupnit posluchačům typologicky a námětově reprezentativní vzorek bohaté sgrafitové, sochařské a štukové dekorace městského veřejného prostoru, světských veřejných i privátních budov a areálů historických zahrad venkovských šlechtických sídel z období 16. století až 20. století. V tematicky odlišně pojatých pěti oddílech budou představeny sgrafitové, malířské, sochařské a štukové dekorace městských domů, paláců, zámeckých areálů i volně v krajině usazených drobných památek světské či náboženské povahy z českého a moravského teritoria.

Výzdobu, která v tehdejší společnosti, vybavené jednoduchým a zdaleka ne všem vrstvám společnosti přístupným novinovým zpravodajstvím a fungující bez moderních výdobytků rozhlasu, televize a internetové globální sítě, plnila nejen roli svébytného informačního média, ale i výchovně-vzdělavatelskou funkci, lze vnímat jako důležitý vizuální pramen pro studium novověké hmotné i duchovní kultury.

Tematické bloky jednotlivých přednášek:

1. Starověká mytologie, římské dějiny a válečné scény. 

Úterý 1. března v 17 hodin

2. Biblické příběhy, církevní otcové, svatí mučedníci a kajícníci.

Út 15. března v 17 hodin

3. Alegorie, symboly a exotické motivy.

Út 22. března 17 hodin

4. Žánrové výjevy, městské motivy (kašny a fontány, domovní znamení) a exotika. 

Út 29. března 17 hodin

5. Panovnické portrétní cykly, obrazy slavných mužů, pomníky, památníky a hřbitovní plastika.

Út 5. dubna v 17 hodin